PERFORMANȚELE IMPUSE SUBSTRATURILOR CARE SE FOLOSESC SUB PARDOSELI LAMINATE

valabile, prin extindere, și în cazul altor pardoseli flotante (LVT, parchet multistrat)

Conform cu

Buletin tehnic EPLF[1]

Substraturi sub pardoseli laminate. Teste standard și indicatori de performanță

(Ediția engleză 2014)

 

EPLF Technical bulletin

Underlay Materials under Laminate Floor Coverings. Test Standards and Performance Indicators

(English edition 08/2014)

 

NOTĂ: prezentele cerințe sunt în acord și cu MMFA[2]

 

OBSERVAȚIE: performanțele nu sunt enumerate în ordinea din buletinul tehnic notificat mai sus, iar textul nu este o traducere a respectivului buletin

 

PERFORMANȚE ACUSTICE

 

Capacitatea de absorbție a zgomotului produs de mersul pe pardoseala

numită în materialele tehnice redactate în limba engleză: Reflected Walking Sound

Prescurtare: RWS

Norme de testare: nu există încă o normă de testare – este cuprinsă în FprEN 16354 proiect final 2018 (normă europeană pentru substraturi sub pardoseli laminate aflată în stadiu de proiect final care așteaptă aprobarea)

Observație: singurul normativ existent în baza căruia se poate testa capacitatea de absorbție a zgomotului produs prin traficarea unei pardoseli este SR EN 16205:2013 (conform ASRO[3], Măsurarea în laborator a zgomotului de paşi pe planşee, în traducere corectă a denumirii în limba engleză[4], Măsurare în laborator a zgomotului mersului pe pardoseli), dar acesta va fi amendat prin FprEN 16354

Mărime măsurată: procentul din zgomotul produs care este absorbit de substrat

Valoare impusă EPLF: nu există încă o valoare (minimă) impusă – ca principiu, cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai bine, valoarea care ar putea fi considerată de top trebuind să fie peste 30%

Comentariu: pentru confortul celor care trăiesc (muncesc) într-o încăpere, reducerea zgomotului cauzat de traficarea pardoselii este foarte importantă – în general, zgomotul provoacă stress (iar liniștea, odihnă)

 

Reducerea zgomotului de impact

numită în materialele tehnice redactate în limba engleză: Impact Sound Reduction

Prescurtare: ISL sau ISLam

Norme de testare: SR EN ISO 140-6 înlocuit cu SR EN ISO 10140-3 și SR EN ISO 717-2

Mărime măsurată: se măsoară (respectiv, impune) plusul de izolare fonică datorat substratului, exprimat în dB

Notă: este vorba despre izolarea fonică dintre încăperea în care se produce zgomotul și cea de dedesubt

Valori impuse EPLF:

► de bază (minimală): ISL ≥ 14 dB

► în cazul cerințelor mai mari (în general, corespunzătoare domeniului public): ISL ≥ 18 dB

o reducere cu 10 dB a zgomotului este percepută ca o înjumătățire a acestuia

Comentariu: pentru confortul celor care trăiesc (muncesc) într-o încăpere, aflată sub încăperea în care pardoseala este traficată, reducerea zgomotului cauzat de traficarea pardoselii este foarte importantă – în general, zgomotul provoacă stress (iar liniștea, odihnă)

PERFORMANȚE TERMICE

 

Rezistența termică

numită în materialele tehnice redactate în limba engleză: Thermal Resistance

Prescurtare: R

Norme de testare: SR EN 12667 și SR EN 12664

IMPORTANT

Rezistența termică are însemnătate în două cazuri distincte, tratate separat, mai jos:

– pardoseala finită se montează pe o șapă cu încălzire sau răcire cu apă/fluid, caz în care, evident, substratul trebuie să aibă o rezistență termică (cât mai) mică – acest caz este denumit, mai jos, compatibilitate pentru utilizarea pe șape încălzite (cu sistem de încălzire) sau/și cu sistem de răcire

– pardoseala finită se montează pe o șapă fără încălzire sau răcire, caz în care, evident, substratul trebuie să aibă o rezistență termică (cât mai) mare – acest caz este denumit, mai jos, izolare termică

 

Compatibilitatea pentru utilizarea pe șape cusistem de  încălzire sau/și cu sistem de răcire

rezistența termică totală – pardoseală laminată + substrat + barieră de vapori (dacă se folosește) – simbol Rλ,B

Valoare impusă EPLF:

  • în cazul șapelor cu sistem de încălzire, Rλ,B ≤ 0,15 m² x K/W * (valoare maximă impusă de SR EN 1264-3)
  • în cazul șapelor cu sistem de răcire, Rλ,B ≤ 0,10 m² x K/W *

 

Exemple de calcul

Pardoseala laminată    0,070 m² x K/W

Substrat                       0,040 m² x K/W (R)

Barieră vapori              0,005 m² x K/W

Total, Rλ,B                   0,115 m² x K/W ≤ 0,15 m² x K/W

deci substratul este compatibil pentru montarea pe șapă cu sistem de încălzire DAR NU și pe șapă cu răcire

 

Pardoseala laminată    0,070 m² x K/W

Substrat                       0,004 m² x K/W (R)

Barieră vapori              0,005 m² x K/W

Total, Rλ,B                   0,079 m² x K/W ≤ 0,15 m² x K/W

deci substratul este compatibil pentru montarea pe șapă cu sistem de încălzire ȘI pe șapă cu sistem de răcire

 

Legendă

* = rezistența termică totală = pardoseală laminată + substrat + barieră de vapori (dacă se folosește)

 

IMPORTANT

În cazul în care producătorul substratului notifică în fișa tehnică rezistența termică a substratului, pentru a estima rezistența termică a ansamblului (pardoseală laminată + substrat + barieră vapori, dacă se folosește) și a verifica dacă este respectată valoarea impusă, se va proceda după cum urmează:

► se ține cont că o pardoseală laminată are, în medie, conductivitatea termică λ = 0,115 W/m x K

► se calculează rezistența termică medie a pardoselii laminate R = g / λ

unde g este grosimea (dorită a) acesteia, exprimată în metri

Exemplu: R = 0,008 m / 0,115 W/m x K ≈ 0,070 m² x K/W

Notă: în cazul în care se știe care este pardoseala laminată care va fi montată, se consideră rezistența termică a acesteia conform fișei tehnice

 

Izolare termică

în cazul șapelor fără sisteme de încălzire sau/și răcire

Valoare impusă EPLF: R ≥ 0,075 m² x K/W

Comentariu: în cazul pardoselilor finite montate pe șape fără încălzire sau răcire (șape uzuale), confortul celor care locuiesc/muncesc în respectivele spații depinde de izolarea termică a ansamblului pardoselii, deci, cu cât rezistența termică a substratului va fi mai mare, cu atât va crește confortul – astfel, se vor alege substraturi cu rezistențe termice cât mai mari, dintre cele care corespund celorlalte condiții de performanță care se impun/doresc (acustice și mecanice)

 

PERFORMANȚE FIZICE

 

Rezistența la difuzia vaporilor

numită în materialele tehnice redactate în limba engleză: Water vapor diffusion resistance

Prescurtare: SD

Norme de testare: SR EN 12086

Mărime măsurată: sd – grosimea stratului nemișcat de aer care are aceeași rezistență la difuzia vaporilor de apă ca și materialul testat, cu grosime d

Valoare impusă EPLF: sd ≥ 75 m

Comentariu: foliile PE[5] cu grosimea de minim 150 μm și de bună calitate (transparente) SAU foliile metalizate PET[6] de grosime minimă 10 μm or more și de bună calitate vor îndeplini condiția impusă, sd ≥ 75 m

În cazul montajelor pe șape (autonivelante) pe bază de ciment/sulfat de calciu, bariera de vapori este foarte importantă pentru a proteja pardoseala laminată de umiditate.

Notă: barierele de vapori pot fi folii specializate sau pot fi integrat în substrat – prin urmare, este indicată folosirea substratului cu barieră de vapori integrată, dintre cele care corespund celorlalte condiții de performanță care se impun/doresc (acustice, termice și mecanice)

IMPORTANT

În cazul montajelor pe dușumele (oarbe) sau alte structuri din lemn, folosirea barierei de vapori este interzisă – aceasta poate perturba schimbul de umiditate dintre suport (lemn) și mediu, ducând la deteriorarea suportului.

 

PERFORMANȚE MECANICE

 

Rezistența la încărcare statică

numită în materialele tehnice redactate în limba engleză: Compressive Strength

Prescurtare: CS

Norme de testare: SR EN 826

Notă: se referă la rezistența sub greutatea pardoselii și a mobilierului de pe aceasta

Valori impuse EPLF:

► de bază (minimală): CS ≥ 10 kPa

► în cazul cerințelor mai mari (în general, corespunzătoare domeniului public): CS ≥ 60 kPa

Comentariu: rezistența la încărcare statică este cea mai importantă performanță mecanică pe care substratul trebuie să o aibă, de aceasta depinzând protejarea integrității îmbinărilor pardoselii laminate – în cazul unor substraturi care nu respectă impunerile de mai sus, îmbinările dintre lamelele pardoselii laminate vor ceda și pardoseala va fi compromisă

 

Rezistența la încărcare statică de lungă durată

numită în materialele tehnice redactate în limba engleză: Compressive Creep

Prescurtare: CC

Norme de testare: SR EN 1606

Notă: se referă la rezistența sub greutatea pardoselii și a mobilierului, în timp îndelungat – 10 ani, conform testului în baza normei de mai sus

Valori impuse EPLF

► de bază (minimală): CC ≥ 2 kPa

► în cazul cerințelor mai mari (în general, corespunzătoare domeniului public): CC ≥ 20 kPa

Comentariu: această performanță mecanică ne conferă o garanție suplimentară față de anterioara, având, în fapt, aceași finalitate – protejarea îmbinărilor pardoselii laminate

 

Notă: 1 kPa = 1.000 N/m2 = 101,97 kgf[7]/m2

Încărcarea dinamică

considerată o măsură de evaluare a durabilității substratului

numită în materialele tehnice redactate în limba engleză: Dynamic Load

Prescurtare: DL25 sau DL25

Norme de testare: SR EN 13793

Mărime măsurată: numărul de cicluri alternative de încărcare de la σmin = 100 Pa la σmax = 25 kPa până când deformarea substratului va fi ≤ 0.5 mm

Valori impuse EPLF

► de bază (minimală): DL25 ≥ 10.000 cicluri

► în cazul cerințelor mai mari (în general, corespunzătoare domeniului public): DL25 ≥ 100.000 cicluri

Comentariu: este foarte important ca substratul să nu se deterioreze în urma trecerilor (repetate) persoanelor, scaunelor cu rotile sau altor sarcini de scurtă durată – în cazul în care substratul nu are această calitate, își va pierde din celelalte performanțe (acustice, termice și de preluare denivelări)

Rezistența la impact

se referă la rezistența la căderea obiectelor grele

numită în materialele tehnice redactate în limba engleză: Resistance to Large Ball

Prescurtare: RLB

SR EN 13329 Annex F și SR EN 438 Capitol 21

Mărime măsurată: înălțimea maximă de la care poate cădea bila (mare) descrisă (standard) în normativ, nu se produce o deformare mai mare decât cea (standard) specificată în normativ

Valori impuse EPLF:

► de bază (minimală): RLB ≥ 50 cm

► în cazul cerințelor mai mari (în general, corespunzătoare domeniului public): RLB ≥ 120 cm

Comentariu: rezistența la impact (corespunzătoare) a substratului conferă o protecție foarte importantă a pardoselii laminate în cazul șocurilor cauzate de căderea obiectelor (grele) pe pardoseală, deci, este foarte important a se alege substratul care are rezistența la impact cât mai mare, dintre substraturile care au celelalte performanțe dorite (acustice, termice, fizice și mecanice)

ALTE PERFORMANȚE

Capacitatea punctuală de preluare diferențe de nivel

numită în materialele tehnice redactate în limba engleză: Punctual Conformability

Prescurtare: PC

Norme de testare: FprEN 16354 proiect final 2018 (normă pentru substraturi sub pardoseli laminate)

Mărime măsurată: denivelarea pe care o poate prelua substratul, exprimată în mm

Valoare impusă EPLF: PC ≥ 0,5 mm

Comentariu: frecvent, suportul nu va fi, în totalitate, conform cu impunerile privind planeitatea (date de DIN[8] 18202 și stipulate și în buletinul ”Montarea pardoselilor laminate” elaborate de EPLF), astfel că, având un substrat care poate prelua denivelări punctuale, se poate monta pardoseala laminată fără a mai fi necesare reparații ale suportului, în limitele în care substratul poate compensa acele denivelări (ca exemplu mici proeminențe ale suportului, de aprox.1-1,5 mm)

IMPORTANT

Această proprietate a substratului nu trebuie să existe în pofida altora care sunt mai importante – acustice, termice și mecanice; în cazul în care două substraturi sunt echivalente dpdv proprietăți acustice, termice și mecanice, se va alege acela care are capacitatea cea mai mare de preluare denivelări punctuale

Material elaborat de MBF Proiect Invest SRL


[1] Deutsche Industrie Norm

Normă Industrială Germană

în general, în lipsa unei norme europene specifice, tehnicienii recunosc norma germană aferentă

Lasă un răspuns

Acesta este un catalog de prezentare. cereti o oferta, Refuză